Utbildningskalender

Utbildningar 2019 

Anmälan till utbildning sker i formuläret längst ner på sidan

Trygghetsutbildningar

Säkerhetsutbildningar


Förebyggande utbildning i Hot och Våld

På många arbetsplatser är risken att utsättas för hot eller våld en reell verklighet idag. För att kunna hantera en eventuell situation och för en tryggare arbetsplats är konflikthantering och bemötande med ett säkerhetstänkande tyvärr en nödvändighet idag

Vi går igenom vad händer Före, Under och Efter en händelse med Hot eller Våld. Mental förberedelse, Kroppsspråk, Bemötande och vikten av information, rutiner och arbetssätt för att minska risken för att utsättas för Hot eller Våld. Utbildningen innehåller teori, grupparbeten och praktiska övningar. 


Datum:         2020-04-08
Plats och Tid:       Arlandastad kl 09:00-13:00
Utbildningens längd:     8 timmar
Pris:           2795 kr/deltagare exklusive moms


Trygghetsutbildning för reception och internservice personal

Receptionen - händelsernas centrum, det är du som arbetar i receptionen som är navet kring många av arbetsplatsen funktioner. Tar emot besökare, välkomna som ovälkomna, hanterar inkommande och avgående post, planerar konferensrum med särskilda besökare eller ämnen som ska hanteras.

För dig, dina arbetskamrater samt besökare är det naturligtvis viktigt för att kunna göra en så god arbetsinsats och för att känna trivsel på arbetet att arbetsmiljön är så säker och trygg som det är möjligt.


Datum:         2020-04-22
Plats och Tid:       Arlandastad kl 09:00-13:00
Utbildningens längd:     4 timmar
Pris:           1095 kr/deltagare exklusive moms

Rån, Stöld och Svinnutbildning för handelspersonal

Tryggheten i dagens butiker och varuhus är skiftande och orsakerna till detta är många. Situationen i samhället överhuvudtaget har förändrats. Butiker och varuhus blir allt större och personalen färre vilket gör att man inte har samma överblick och kontroll. Stöldligor (inhemska och utländska) kommer för att stjäla. Tryggheten inom handeln minskar och medarbetare upplever en större otrygghet idag än tidigare.

Under utbildningen går vi igenom vad som är svinn respektive stöld, skillnaden på Rån och Stöld, vad får man/man inte göra, Kroppsspråk och konflikthantering. Hur kan service och bemötande minska risken för att utsättas för svinn eller stöld. Vilka förebyggande åtgärder kan vi vidta för att minska risken.


Datum:         2020-03-23 och 20-05-12
Plats och Tid:       Arlandastad kl 08:00-12:00
Utbildningens längd:     4 timmar
Pris:           1095 kr/deltagare exklusive moms
 
 

Riskhantering

Företag och Organisationer utsätts dagligen för olika typer av risker, vissa är planerade och andra är oönskade. Det gäller att ta rätt risker och minimera möjligheten att utsättas för oönskade risker.

Vi går igenom Risk och Sårbarhetsanalyser, Risk och Konsekvensanalyser, och Kontinuitetsplanering. Vi kvantifierar risker och beräknar kostnader om risker uppstår och vad ger det för ROI och minskar risken om vi genomför mitigerande åtgärder. Vad blir varumärkespåverkan. Vi ger er verktyg och mallar för att använda i er specifika verksamhet med både mjuka och hårda värden.  


Datum:         2020-04-15 och 20-06-09
Plats och Tid:       Arlandastad kl 09:00-18:00
Utbildningens längd:     8 timmar
Pris:           2795 kr/deltagare exklusive moms

Konflikthantering och Självskydd för utsatta yrkesgrupper

Många olika yrkesgrupper utsätts dagligen för verbala och fysiska angrepp av olika slag. Inom vården, handeln, kollektivtrafiken och andra publika yrkesgrupper är det tyvärr alltför vanligt med angrepp.

Vi går igenom vikten av  Mental förberedelse, Kroppsspråk, Bemötande och hur man bäst hanterar en situation när man utsätts för hot och våld. Vad får man/man inte göra i nödvärn. Utbildningen möter både fysiskt och verbalt angrepp. Praktiskt självskydd och verbalt bemötande av våldsamma personer.

Vi skräddarsyr den här utbildningen för enskilda företag och gör den kundspecifik.
 
Datum:         2020-03-10 och 2020-05-13
Plats och Tid:       Arlandastad kl 09:00-17:00
Utbildningens längd:     7 timmar
Pris:           1795 kr/deltagare exklusive moms

Kundspecifik utbildning/seminarium/föreläsning

Vi tar fram innehåll enligt era önskemål och behov. 


Datum:           Enligt överenskommelse
Plats och Tid:      Enligt överenskommelse
Utbildningens längd:    Enligt överenskommelse
Pris:           Enligt offert