Purchase

 

Inköp och Upphandling

Vi analyserar och tar fram underlag för produkter och tjänster enligt LOU, LUF eller interna inköps policys. Vi förhandlar och tar fram beslutsunderlag för en kvalitativ och ekonomiskt fördelaktig tjänst och/eller produkt.

 

Leverantörsuppföljning

Vi följer upp de leverantörer och de avtal som finns för att säkerställa att produkter och tjänster levereras enligt avtalad överenskommelse.

 

Kostnadsreducering

Vi analyserar befintliga avtal och konkurrensutsätter dessa mot andra leverantörer med liknande produkter och tjänster. Vid behov omförhandlar vi och tar fram beslutsunderlag till er för en kvalitativ och ekonomisk mer fördelaktig produkt eller tjänst.