Vilka är vi ?

Klicka på namnet för att mejla direkt till Patrik eller Jörgen


Mer än tjugofem års erfarenhet av ledande positioner som VD, Affärsutvecklare, Affärsområdeschef, Produktionschef, Marknadschef, Driftchef, Yrkesofficer, Utbildare och Egen företagare.

Utbildar i:

- Konflikthantering och Självskydd

- Riskhantering

- Rån, Stöld och Svinn utbildning för handelspersonal

- Trygghetsutbildning för reception och internservice personal

- Utbildning förebyggande mot Hot och Våld

- Kommunikation och Ledarskap

- Kundspecifik utbildning/seminarium/föreläsning


 
 
 

Mer än femton års erfarenhet av ledande positioner som Säkerhetsutvecklare, Säkerhetsspecialist, Driftområdeschef, Operativ chef, Driftchef och Utbildare.

Utbildar i:

- Rån, Stöld och Svinn utbildning för handelspersonal 

- Trygghetsutbildning för reception och internservice personal

- Förebyggande utbildning i Hot och Våld

- Fysisk säkerhet: Lås, Larm, Passersystem, Brandfarlig vara och
Lagen om Skydd mot olyckor

- Kundspecifik utbildning/seminarium/föreläsningVi har ett stort nätverk av seniora konsulter med specialistkunskaper som kan bidra i våra kunduppdrag såsom Advokater, Jurister, Arbetsrättsspecialister, Arbetsmiljöspecialister, Ekonomer, HR chefer, Inköpschefer, Fd Poliser, Fd Officerare/Försvarsmaktsanställda, Kvalité, Miljö och Hållbarhetsspecialister.