Edu-Training

Våra utbildare

Våra Instruktörer/Lärare/Föreläsare har en mångårig erfarenhet från sina ämnesområden och en god kunskap som de förmedlar till våra utbildningsdeltagare. De kommer från Polisen, Försvaret, Säkerhetsbranschen och Näringslivet.

De har bland annat utbildat:

  • Polisen
  • Försvaret
  • Bevakningsbranschen
  • Myndigheter
  • Inom Handeln 
  • Näringslivet

 

Trygghetsutbildning

Vi genomför löpande utbildning för utsatta yrkesgrupper i Hot och Våld, Svinn, Stöld och Rån utbildning för handelspersonal. Konflikthantering och Självskydd för personal på utsatta arbetsplatser.

 

Säkerhetsutbildning

Vi genomför utbildningar i Riskhantering, Risk/Sårbarhetsanalyser och Risk/Konsekvensanalyser. Vi ger er verktyg och mallar i utbildningarna för att översätta erhållen kunskap till en färdighet som kan användas inom Företaget eller Organisationen efter utbildningen.

 

Kundspecifika utbildningar

Vi tar tillsammans fram vad Företaget eller Organisationen har för behov eller önskemål och skräddarsyr utbildningen därefter. Utbildningen genomförs antingen som Föreläsning, Seminarium eller lärarledd klassrumsutbildning.

 

Kris -och beredskapsövning

 Krisövningar för företag och ledningsgrupper.

 

Övriga utbildningar

Vi utbildar i Ledarskap, Arbetsmiljö, HLR med AED och Akutsjukvård.