Compliance

Compliance

Vi tar fram policys, rutiner, regelverk och processer med eller utan myndighetskrav för godkännande av våra uppdragsgivare inom exempelvis SBA, Arbetsmiljö, Säkerhet och interna compliance dokument.